Polski English

Dostojka malinowiec (Argynnis paphia)
(00:00:48)